El-eftersyn

privat el eftersyn

Et el-eftersyn omfatter en gennemgang af alle boligens el-installationer, samt eventuelle installationer i udhuse, cykelskure og garager. Eftersynet munder ud i en elinstallations-rapport med karakterer, der viser om installationerne fungerer som de skal og om de er lovlige.

Vi anbefaler hussælgere at bestille et el-eftersyn ved ejerskifte, da de dermed fritages for det normale 10-årige sælgeransvar