Arbejde i master

Mastearbejde kan være forbundet med ulykkesrisici såsom nedstyrtningsfare,samt fysiske og psykiske belastninger. Det skal derfor planlægges og tilrettelægges således, at det kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Personer, der skal udføre mastearbejde, skal være instruerede, have kendskab og erfaring hertil.

Kan arbejdet foretages fra en lift, bør dette vælges.

Ved L-AUS arbejde skal forholdsreglerne herfor iagttages i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.

Afmærkning og forundersøgelse af mast

Arbejdes der ved offentlig vej, skal der foretages en tydelig afmærkning af bil og lift med gult blink og der skal bæres synlig advarselsbeklædning.

Før masten bestiges, skal det altid undersøges, om det er forsvarligt at gå op i den. Hvis der er risiko for, at en mast kan knække eller vælte, skal masten sikres inden arbejdet. Træmaster undersøges for råd ved at kontrollere, om den er blød i jordskellet og om masten lyder hul. Stålmaster undersøges for rust umiddelbart over fundamentet.

Arbejdsstillinger

Belastende arbejdsstillinger skal begrænses mest muligt og finder en ansat, at forholdene er for belastende, skal der indlægges pauser eller den ansatte må sættes til andet arbejde.

Personlige værnemidler og vejr

Personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr skal altid anvendes efter behov som for eksempel mastebælter eller H-seler, sikkerhedshjelm, eventuelt med under- hue, skridsikkert fodtøj med stål i svangen, handsker og egnet beklædning afhængigt af vejret.

Vejrforhold vurderes inden og under arbejdet og arbejdet afbrydes i tilfælde af tordenvejr.

Redningsplan

Der skal være udarbejdet en redningsplan, når arbejdet foregår på steder, hvor redning af en forulykket kan være vanskelig. Ved et fald i en mast, hvor personen bliver reddet af sit faldsikringsudstyr, vil han derefter ofte hænge uden mulighed for at redde sig selv ned.

I mange tilfælde kan det ikke lade sig gøre at køre en lift hen og redde den forulykkede ned. Falck eller brandvæsen kan ofte heller ikke køre hen til ulykkesstedet, eller også mangler de udstyr til at nedtage personen med. Derfor skal der i disse tilfælde være udarbejdet en skriftlig redningsplan og der skal være højderedningsudstyr tilstede.

Medarbejderne skal ved arbejde sådanne steder være oplært i redning af personer i forbindelse med en opstået nødsituation.