Sinus App

Sinus Installation har udviklet en ny app til alle Android telefoner, som kan registrere arbejdstid, anvendt materiale, opgavetype, samt sørge for, at kvalitetssikre ethvert stykke arbejde, som udføres. Denne app kan anvendes af alle arbejdspladser, som har udekørende medarbejdere og som ønsker at kvalitetssikre sit arbejde.

Appen er desuden tidssparende, en økonomisk gevinst, samt en mulighed for at vise omverdenen, at der i netop din virksomhed er omtanke for miljøet.

Information

Under menupunktet ”information” er hver kunde registreret med projektnummer, kundenummer, kundenavn, adresse, mobiltelefon nummer, rekvireringsnummer, samt en arbejdsbeskrivelse. Under samme menupunkt er der ligeledes mulighed for at indtaste virksomhedens egne oplysninger i form af den ansvarlige montør, den ansvarlige overmontør, hvilken afdeling montøren kommer fra eller hvilken afdeling, der har fået opgaven, et gruppenavn, hvilken medarbejder, der har modtaget opgaven, samt hvilken dato opgaven er afsluttet.

Arbejde

Under dette menupunkt beregnes arbejdstiden og montør lønnen. Under dette punkt trykkes på knappen ”start arbejde”, hvorefter tiden automatisk kører indtil arbejdet afsluttes ved at taste ”afslut arbejde” under samme menupunkt. Når arbejdsdagen er omme, kan montøren ligeledes skabe sig et samlet overblik over det antal timer han har haft i løbet af dagen. Derudover kan der også her tillægges både overarbejdstimer og overarbejdstillæg på den enkelte opgave, således at kunden får den rigtige pris for arbejdstiden.

Under dette punkt kan ligeledes indtastes de materialer, som anvendes under arbejdet.

Det er muligt at ligge samtlige varenumre ind i appen, således at produktet via stregkoden kan scannes direkte ind i opgaven, når det anvendes. Derved undgår montøren at glemme at registrere det anvendte materiel.

Skulle stregkoden ikke fungere, er det imidlertid også muligt at finde varenummeret ved at taste det ind manuelt.

Kvalitetssikring

Under menupunktet ”kvalitetssikring” skal montøren afkrydse og besvare flere spørgsmål under forskellige kategorier, førend arbejdet kan registreres. Montøren skal eksempelvis tage stilling til, om kunden er informeret, om arbejdet er udført korrekt og om han har husket at rydde op efter sig selv. De arbejdsrelaterede spørgsmål opdeles i forskellige udspecificerede kategorier, for at sørge for, at alle opgaver og alle dele af opgaven er løst korrekt og tilfredsstillende.

Ligeledes er det muligt at springe en gruppebesvarelse over, hvis denne ikke har relevans for arbejdet.

Projekt

Under dette menupunkt kan montøren indtaste og ændre projektbeskrivelsen.

Billeder

Under dette menupunkt kan montøren tilkoble billeder til det enkelte projekt, samt indtaste en billedtekst. Således sikrer du, at montøren altid kan genkalde sig informationer om projektet.

Tid, penge og miljø

Det praktiske ved denne app er, at når alle data er indtastet og opgaven er afsluttet, kan fakturaen sendes direkte til kunden, så snart opgaven er synkroniseret med serveren.

Appen er derfor både økonomisk og tidsmæssig besparende, samt miljørigtig for din virksomhed. Dette grundet, at du både sparer administrations- og lageromkostninger, da fakturaen sendes direkte til kunden og du med appen hele tiden har mulighed for at have overblik over hvilke produkter der er anvendt fra dit lager og hvilke du skal have bestilt hjem. Derved undgår du at lave fejl- eller enkelte og dyre haste indkøb til dit lager.

Ligeledes er appen tidsbesparende både for administrationen og for dine montører, som ikke længere behøver udfylde manuelle skemaer når dagen er omme. Dermed giver du ydermere dine montører mulighed for at undgå, da de ude på stedet kan registrere materialeforbrug og timer, således, at regnskabet i sidste ende går op.

Med denne app sparer du både tid og penge og samtidig kan du udadtil vise, at du har en grøn profil ved at mindske papirforbruget.

Der er dermed tale om hele tre positive kvaliteter i én app, som er med til at lette både din og dine montørers arbejde.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, tøv da ikke med at kontakte os.

Vi sidder klar med råd og vejledning.

 

 

hjffjfjffgj lhkhkjhhhhjkhkhk
lkjlkjlk jjkggkgkgk

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50