Rustfrit stål (Bearbejdning)

Sundhedsrisiko

Med ”bearbejdning af rustfrit stål” menes svejsning, skæring og slibning. Ved dette arbejde er det vigtigt at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, da det ellers kan give øjen-, høre-, lunge-, og hjerneskader, kræft og forårsage barnløshed.

Uddannelse

Bearbejdning af rustfrit stål medfører en forøget kræftrisiko, hvorfor medarbejdere, som udfører dette arbejde, skal have gennemført en særlig uddannelse. Dette krav gælder i øvrigt også ved svejsning i sort.

Afgrænsning og afmærkning

Arbejdsområdet skal være afgrænset uanset om der arbejdes hjemme eller på en midlertidig arbejdsplads. Arbejdsområdet skal desuden være afmærket med advarselsskiltet, der informerer om, at der arbejdes i rustfrit stål.

Ventilation/åndedrætsværn

Procesudsugning skal anvendes under arbejdet. Er der ikke udsugning, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved svejsning og plasmaskæring. Ved anden bearbejdning kan der anvendes filtrerende åndedrætsværn af typen P2 eller P3. Slibning skal så vidt muligt foregå i selvstændigt rum.

Svejsning

TIG: Anvendes lavtryksudsugning, er åndedrætsværn ikke et krav.

MIG/MAG/Rørtråd: Anvendes lavtryksudsugning er åndedrætsværn ikke et krav. Anvendes højtryksudsugning skal der benyttes åndedrætsværn, da den dannede ozon ikke fjernes.

Plasmaskæring

Maskinel: Udsugning skal være i drift konstant. Ingen specielle krav til værnemidler.

Manuel: Udsugning skal være placeret på bagsiden af emnet og der skal anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

Valg af tilsatsmaterialer

Elektroder: Vælg elektrode med laveste røgklasse. Elektrodesvejsning er det mest ”beskidte”.

MIG/MAG/Rørtråd: Vælg tråd ud fra røggasanalyser.

TIG: Undgå thorium- og wolfram-elektroder.

Rengøring

Brug altid støvsuger og aldrig koste, trykluft eller lignende, der spreder forureningen.

Hvor der arbejdes i rustfrit stål, må der heller ikke nydes eller opbevares mad, drikkevarer eller tobak

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50