Produkter med særlig risici

Ved spjældopgaver benyttes ofte kemiske produkter, der kan påvirke helbredet.

Produkter, der medfører særlige risici, skal på emballagen være forsynet med en fareetiket. Et eksempel på en sådan etikette kan være en etikette indeholdende orange fare-symboler som advarsel, samt tekst med risiko– og sikkerhedssætninger (R– og S-sætninger), der beskriver de særlige risici og forholdsregler ved arbejde med produktet.

Produkter med faresymboler skal ledsages af sikkerhedsdatablade. I sikkerhedsdatabladet skal producenter/leverandører oplyse om produktets sundheds– og miljørisici, samt hvordan disse skal imødegås.

Producenter, leverandører, importører, supermarkeder, farvehandlere og andre, der levererer produkter, skal altid fremskaffe sikkerhedsdatablade, når en erhverskunde spørger efter dem.

Læs etiketterne på emballagen, rekvirer og læs sikkerhedsdatablade og træf de nødvendige foranstaltninger mod eventuelle sundhedsrisici

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50