Personløftere

Transportable personløftere må udelukkende anvendes af personer, der er instrueret i brugen af den pågældende personløfter.

Brugsanvisning på dansk skal opbevares ved personløfteren og vejledninger om brug og vedligeholdelse skal følges.

Journalen skal findes på eller i nærheden af personløfteren.

Årseftersyn skal være gennemført. Er det overskredet, må personløfteren ikke anvendes.

Unge under 18 år må ikke betjene en personløfter eller udføre arbejde herfra i en højde over 5 m.

Gult advarselsblink skal anvendes, hvis personløfteren anvendes i trafikerede områder.

Maksimum belastning skal være angivet ved adgang til standpladsen og udtrykkes som maksimalt tilladt belastning i kg. og som tilladte antal personer + øvrige belastning.

Nødsænkning skal altid kunne foretages af en person, som er på stedet ved brug af løfteren.

Hovedreglen er, at arbejdsstandpladsen ikke må forlades i løftet stilling. Ifølge arbejdstilsynet vil de dog ikke afvise, at det i sjældne, enkeltstående konkrete tilfælde, vil kunne lade sig gøre at forlade standpladsen i løftet stilling.

Faldsikring skal anvendes i form af H-sele eller støttebælte og sikkerhedsline. Arbejdstilsynet har dog tilkendegivet, at dette ikke kræves ved sakselifte.

Personløftere må normalt kun flyttes med ubemandet standplads. Fremgår det af brugsanvisningen, samt hvis underlaget er jævnt og bæredygtigt, er der dog to undtagelser, hvor løfteren må flyttes med bemandet standplads.

1. For løftere der kun kan løfte lodret, og som er tilstrækkeligt stabile uden støtteben kræves:

  • Der er 2 meters frihøjde over standpladsen
  • Standpladsen er hævet maksimum 2 meter over kørebanen.
  • For løftere, leveret efter 31/12-96, må standpladsen være hævet mere end 2 meter., hvis det fremgår af den tilhørende dokumentation.

2. For løftere med tredimensionalt bevægelse kræves blandt andet:

  • Maksimum 5 kilometer i timen
  • Frit udsyn fremad og opad
  • Telefon-/radioforbindelse mellem person på standplads og føreren af køretøjet
  • Automatisk sikring, så standpladsen ikke føres i ”ustabil” position