Luftledningsarbejde

Personer der udfører arbejde på spændingsførende luftledninger skal være instrueret i det pågældende arbejde.

Sikkerhedsforanstaltninger

Det skal sikres, at der under arbejdet ikke sker:

 • Kortslutning eller jordslutning forårsaget af værktøj eller materiel
 • Direkte berøring med spændingsførende anlægsdele
 • Samtidig berøring af spændingsførende anlægsdele og andre metalliske anlægsdele

Arbejdsholdet ved L-AUS på spændingsførende luftledningsanlæg skal bestå af mindst to personer inklusiv holdlederen, som begge skal være på arbejdsstedet under hele forløbet.

Luftledningsarbejde fra kurvevogn kan udføres af én person, når der under hele arbejdets udførelse er en person tilstede, som kan bringe kurven sikkert ned, hvis uheld indtræffer. Denne person skal være tilstede hele tiden. Er personen ikke sagkyndig, skal vedkommende instrueres i:

 • Hvordan det anvendte kortslutningsapparat bruges
 • Hvor og hvordan anlægget afbrydes
 • Hvordan der tilkaldes hjælp.

Følgende arbejde tillades udført af én person, uden at der en anden person til stede:

 • Opsætning og udskiftning af målere, hvor klemmerne er beskyttet af maksimalt 63 A sikringer
 • Fejlsøgning og måling
 • Arbejde på eller nær ved anlægsdele, hvor alle spændingsførende dele er beskyttet af maksimalt 63 A sikringer
 • Af- og påmontering af kapslinger eller dele heraf på kabelskabe, fordelingsskabe og lignende

Personlige værnemidler

Medarbejderne skal altid anvende foreskrevne personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr såsom:

 • Faldsikringsudstyr og sikkerhedsfodtøj
 • Isolerende handsker og egnet beklædning efter vejrliget
 • Isolerende sikkerhedshjelm

L-AUS udstyr

Når der skal udføres L-AUS arbejde, skal forholdsreglerne herfor iagttages i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50