Krybekældre

Forholdsreglerne ved arbejde i en bestemt krybekælder vil afhænge af en vurdering på stedet. El & VVS Branche BST hjælper gerne med vurderingen.

Arbejde i krybekældre kan medføre fare for ulykker. Desuden er der belastninger af kroppen på grund af dårlige arbejdsstillinger, støv m.m.

Planlægning

Det er vigtigt at planlægge arbejde i en krybekælder og at medarbejderne er informeret om ulykkes- og sygdomsfarer, samt instrueret i sikkerhedsbestemmelser og i en eventuel beredskabsplan.

Arbejdsstedet

De nødvendige adgangsveje til krybekælderen skal etableres.

Adgangsveje skal være ryddede og farbare, så ind- og udtransport af medarbejdere, værktøj og materialer kan foregå ubesværet.

Udtransport af en eventuel tilskadekommen skal være planlagt. Der bør udarbejdes beredskabsplan, samt en flugtvejsplan ved arbejdsopgaver i store krybekældre.

Undersøg om der er et fornuftigt luftskifte i krybekælderen eller om der skal etableres mekanisk ventilation.

Som regel bør krybekælderen støvsuges før opstart på arbejde, så brug af åndedrætsværn undgås.

Der skal være kommunikationsforbindelse fra dem der arbejder i krybekælderen til en medarbejder udenfor.

Orienterings- og arbejdslys skal være etableret i krybekælderen. Orienteringslys kan være i form af batterilygter.

Hvis der er set rotter, skal der tages specielle forholdsregler.

Arbejdstiden inde i krybekælderen bør fordeles mellem medarbejderne.

Personlige værnemidler kan være knæbeskyttere og hansker.

Montageopgaver udføres ved at anvende skamler i stedet for at sidde på knæ.

Ved boreopgaver kan det anbefales at anvende et borestativ.

Værktøj med sug anvendes ved bore og skæreopgaver.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50