Kodenumre

Mange af de produkter, der anvendes i byggebranchen, herunder fugemasser, lim, maling, isoleringsskum og fortyndere, skal være mærket med et kodenummer.

Kodenummeret angiver hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages under arbejdet afhængig af, hvilken måde arbejdet udføres på.

Kodenummeret består af 2 tal, samt et årstal.

Det er ikke tilladt at bruge produkter med kodenumre uden årstal.

Jo højere tallet er, desto farligere er produkterne og derfor er behovet for ventilation, åndedrætsværn og personlige værnemidler større.

Tallet før bindestregen (7 mulige) angiver hvilken beskyttelse, man skal anvende mod dampe.

Tallet efter bindestregen (6 mulige) angiver, hvilken beskyttelse man skal anvende, når der er risiko for kontakt med hud, øjne, sprøjte-tåger, støv og ved indtagelse.

Kodenummeret kan også indgå i overvejelserne om, hvilke produk-ter, man skal bruge.

Vælg produkter med det laveste kodenummer og vælg som hovedregel produktet med det laveste tal før bindestregen. For eksempel vælges 2-3 i stedet for 3-1.

Kodenummeret står ofte på emballagen ellers skal det fremgå af leverandørens brugsanvisning.

Det er ikke alle produkter, der skal være mærket med et kodenummer.

Vær opmærksom på at produkter uden kodenummer, kan være ligeså farlige som produkter med kodenummer.