Brug af kodenumre

Et produkt med højt kodenummer må normalt ikke bruges, hvis det kan erstattes med et produkt med lavere kodenummer.

Skal man vælge imellem produkter med forskellige kodenumre til samme opgave kan følgende regler bruges:

  • Vælg altid produktet med det laveste kodenummer.
  • Se både på tallet før og efter bindestregen. Hvis begge tal er forskellige, skal tallet før bindestregen være lavest.

Vælg :

  • 00-1 i stedet for 00-3
  • 2-3 i stedet for 3-1
  • 00-3 i stedet for 0-3.

Valg af beskyttelse

Kodenumre kan bruges til at vælge beskyttelse. I eksemplet på næste side er vist de mest almindelige regler.

Vær opmærksom på, at der findes tilfælde, hvor reglerne er mere lempelige for eksempel:

  • Kortvarigt arbejde (under 1 time pr. dag)
  • Arbejde med små mængder ( højst 1 liter produkt pr. dag)
  • Mindre overflader eller ikke tilsmudsende arbejde fx fuge/limpistol.