Gaskedler og Kulilte

Generelt

I forbindelse med servicering af defekte kedler udsættes montøren for en risiko. Defekte kedler kan blandt andet medføre ufuldstændig forbrænding (kulilte) eller gasudslip.

Gas

Forholdsregler ved gaslugt:

 • Åbn døre og vinduer til det fri
 • Luk for gassen ved stophanen
 • Undgå brug af åben ild
 • Tænd eller sluk ikke for lys og elektriske apparater (værktøj)
 • Informér andre i ejendommen.

Kulilte

Ved en normal ren forbrænding produceres der næsten ingen kulilte. Problemet opstår hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med luft til forbrændingen samtidig med dårligt eller defekt aftræk fra forbrændingskamret.

Kuliltens egenskaber:

 • Yderst giftig
 • Farveløs
 • Lugter ikke
 • Advarselssignaler og symptomer
 • Fugtigt indeklima
 • Dug på ruderne
 • Dårlig luft/lugt
 • Træthed
 • Kraftig hovedpine
 • kvalme og diarré
 • Brystsmerter og kramper
 • Døsighed og forvirring
 • Bevidstløshed

Førstehjælp

Hvis nogle af ovenstående punkter indtræffer, skal man øjeblikkeligt forlade området, husk beboere og andre og gøre følgende:

 • Tilskadekomne anbringes i frisk luft
 • Hurtigst muligt oxygénbehandling
 • Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt
 • Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i aflåst sideleje og holdes varme

Ethvert forsøg på at fremkalde opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50