Førstehjælp ved el-ulykker

Ved el-ulykker følges samme fremgangsmåde som ved alle andre ulykker:

 • Stands ulykken
 • Få overblik over situationen
 • Sikre sig selv og andre
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald hjælp
 • Giv almindelig førstehjælp

Lavspændingsanlæg

 • Afbryd/kortslut strømmen, inden tilskadekomne frigøres eller flyttes. Kortslutning bør kun udføres ved åbne anlæg, for eksempel ved luftledninger.
 • Frigør eller flyt den tilskadekomne fra spændingsførende genstande ved brug af et isolerende redskab (for eksempel et træskaft, tørt træ, tørt tøj, gummihandsker eller lignende).
 • Sørg for ikke at berøre huden eller ledningen med de bare hænder.

Højspændingsanlæg

 • Respekter farezonen
 • Vær opmærksom på skridtspændinger, (spændingsforskel på jorden mellem fødderne) hop væk med samlede ben

Befinder den tilskadekomne sig uden for farezonen:

 • Alarmer 112

Befinder den tilskadekomne sig inden for farezonen :

 • Afbryd eller få afbrudt og
 • Alarmer 112
 • Afvent besked om, at der er frakoblet
 • Få tilladelse til jording og kortslutning
 • Fjern den tilskadekomne og meddel dette til elforsyningen.
 • Livreddende førstehjælp

Undersøg om den tilskadekomne er bevidstløs. Hvis dette er tilfældet:

 • Se, lyt og føl om den bevidstløse trækker vejret
 • Skab frie luftveje
 • Giv kunstigt åndedræt
 • Når den tilskadekomne trækker vejret, lægges han i aflåst sideleje

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50