Færdsel på arbejdet

Ved færdsel og arbejde på tage kræves der sikkerhedsforanstaltninger mod faren for ned– og gennemstyrtning, afhængig af arbejdets art og længde, vejrforhold, tagets hældning og underlagets beskaffenhed.

Hovedreglerne er:

  • Flade tage er tage med hældning under 15°. Såfremt højden til tagkanten er større end 3,5 m, skal der træffes foranstaltninger mod nedstyrtningsfaren.Det kan for eksempel være et 1 m. højt rækværk eller en 1 m høj, tydelig og holdbar markering 2 m. inde på taget.
  • Under gode vind– og vejrforhold og ved skridsikkert underlag må højden til tagkanten være 5 m.
  • Tage med hældning på 15° eller derover, hvor tagfoden er højere end 2 m. og der arbejdes højere end 5 m. over underlag, skal der etableres faldsikring. Det kan eventuelt være som skærm eller stillads ved tagfoden. Hvis taget er glat, skal der anvendes tagstiger.
  • Tage med hældning på 34° eller derover kræver yderligere opsætning af skærm eller brug af faldsikring, hvis der arbejdes højere end 5 m. lodret over skærm/stillads ved tagfoden. Tagstiger skal benyttes uanset arbejdshøjden, medmindre det er forsvarligt at gå på lægterne.
  • For tage med hældning over 60° gælder de samme regler, dog med skærm for hver 2 m. lodret.
  • Ved gavle, hvor der er fare for at falde mere end 2 m., skal der, når der arbejdes i en afstand mindre end 2 m. fra gavlen, etableres faldsikring i form af rækværk, stillads eller brug af faldsikring som for eksempel H-seler. For flade tage gælder kravet dog først ved en højde på 3,5 m.

Faldsikringsudstyr

  • Faldsikringsudstyr er et personligt værnemiddel, der anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Fastgørelsespunktet for sikkerhedslinen skal kunne optage et træk på 10 kN (1.000 kg).
  • Faldsikringsudstyr anvendes normalt kun til kortvarige arbejdsopgaver, hvilket i praksis er arbejdsopgaver, der normalt kan udføres på ca. 4 mandetimer.
  • Ved særlig fare for nedstyrtning, skal sikkerhedsforanstaltninger også træffes ved mindre faldhøjde. Det afhænger af arbejdets art, vejrforholdene, tagfladens art eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare.
  • Materialer og værktøj skal sikres mod at glide ned eller blive fanget af vinden.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50