Fjernvarmerør

Ved arbejde med fjernvarmerør, præisoleret med polyurethan, kan det sundhedsskadelige stof MDI forekomme under efterisolering og ved svejsning (varmepåvirkning).

Sundhedsrisico

Indånding af MDI-dampe kan give hoste, trykken for brystet og vejrtrækningsproblemer og dampene kan irritere næse, øjne og svælg. Udsættelse for MDI kan medføre luftvejsallergi og hudallergi.

Personer med astma, eksem, kroniske lungelidelser, hud- eller luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke udføre svejsning eller efterisolering af samlesteder ved opskumning med polyurethan.

Tom emballage, skumrester, kasseret arbejdstøj m.v. opsamles i affaldsbeholdere mærket ”Polyu-rethanaffald, pas på eksemfare”.

Opskumning af polyurethan må kun udføres af personer, som har en særlig uddannelse.

Under svejsning skal der anvendes afdækningsplader.

Rensning af overflader

Før der svejses skal overfladebelægning, rustbeskyttende lag, skumrester og evt. glidemiddel fjernes.

Svejsning

Ved svejsning på stålrør gælder følgende:

  • Medierør: den fri rørende skal være mindst 15 cm.
  • Kapperør: den fri rørende skal være mindst 5 cm.

Efterisolering

Efterisoleres der ved opskumning med et polyurethanprodukt skal:

  • Overfyldning undgås
  • Muffe og kappe skal inden fyldningen slutte lufttæt

Fyldning

Fyldning med skum kan udføres:

  • med en skummemaskine
  • fra en dobbeltemballage, hvor de to komponenter kan blandes, uden at emballagen brydes.

Opskumning må ikke foretages i små rum og i krybekældre.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50