Faldstammer

Ved nedtagning af faldstammer skal der så vidt muligt anvendes rørklipper til overskæring af faldstammerne.

Efter overskæringen indskydes et stykke kraftigt plastfolie, som ombukkes og tapes om faldstammen før nedtagningen.

Hvis det ikke er muligt at anvende rørklipper bør der anvendes bajonetsav frem for vinkelsliber.

Såfremt det er nødvendigt at anvende muggert, skal der samtidig bruges personlige værnemidler mod splinter, stænk og støv.

Personlige værnemidler

Ved nedtagning af faldstammer skal der anvendes overtræksdragt/éngangsdragt og handsker.

Er der risiko for stænk og splinter, hvilket specielt er tilfældet ved anvendelse af muggert eller vinkelsliber, skal der anvendes åndedrætsværn og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Er der mistanke om, at der kan være kanyler eller lignede i afløbssystemet, skal der anvendes stiksikre handsker under arbejdet.

Vaccination:

Ved normalt arbejde med faldstammer og lignende, er der ikke krav om vaccinationer.

Medarbejdere, som primært er beskæftiget med arbejde med spildevand, skal være vaccineret mod stivkrampe (tetanus), børnelammelse (polio) og leverbetændelse (hepatitis A)

Hvis arbejdet foregår i forbindelse med installationer på sygehuse, flygtningeinstitutioner og andre steder hvor der er begrundet mistanke om berettiget smittefare, skal man dog vaccineres.

Hygiejne

Det er specielt vigtigt, at der holdes en god hygiejnestandard, når der arbejdes med faldstammer. Dårlig hygiejne kan eksempelvis medføre maveinfektion.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50