Brandtomter

Efter en brand kan man komme ud for at skulle arbejde med:

 • Etablering af nødstrøm
 • Nedrivning og montering af kabler og elinstallationer
 • Opsætning af tavler.

Faremomenter

Der kan være særlige forhold, man skal være opmærksom på, når man arbejder i brandtomter.

 • Lige efter, at branden er slukket, kan der stadig være varmeafgivelse. Gasser kan afdampe, når der stadig er varmeafgivelse.
 • Brændt PVC kan danne saltsyre, som bindes i soden og kan give ætsninger ved berøring.
 • Indånding af sod- og askepartikler kan være skadeligt.
 • Fugt i installationer efter slukning med vand kan udgøre en fare.

Før arbejde påbegyndes

Inden man går i gang med arbejdet, bør man undersøge, om der er særlige farlige forhold ved branden.

Spørg brandfolkene eller oprydningsfirmaet om den enkelte brand.

Forholdsregler:

 • Ved varmeafgivelse, hold pauser og drik meget vand.
 • Undgå at røre ved noget uden handsker, brug for eksempel en kraftig nitrilhandske.
 • Brug åndedrætsværn med multifilter ved afgasninger. Anvend eventuelt turbofilter.
 • Anvend åndedrætsværn med P2-filter ved støvafgivelse fra sod og aske.
 • Brug eventuelt støvafvisende overtræksdragt med hætte.
 • Vær opmærksom på, om der foregår anden form for arbejde samtidig, som kan udgøre en fare.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50