Arbejde med asbest

Hvis der er mistanke om asbest, er det nødvendigt at undersøge det, inden arbejdet påbegyndes.

Spørg om der er foretaget asbestregistrering.
Se i “SBI-anvisning 153” fra Statens Byggeforskningsinstitut.
Få lavet en analyse af materialet.
Kontakt fabrikant af materialet.
Kontakt El- og VVS Branche BST.
Næsten alt indendørs arbejde med asbest forudsætter et 32 timers asbest-kursus, som arrangeres på AMU-centrene.

Der skal foretages en særlig vurdering i APV’en, hvis der arbejdes med asbest, blandt andet om der skal foretages asbeststøvmålinger.

Planlægning af arbejdet

Skal der arbejdes med asbestholdige materialer, eller hvis der er mistanke om det, skal arbejdet planlægges forsvarligt.

Overvej blandt andet følgende inden arbejdet påbegyndes:

 • Kræver arbejdet asbestkursus?
 • Skal arbejdet anmeldes til arbejdstilsynet?
 • Skal der udarbejdes en arbejdsplan?
 • Hvordan kan arbejdet udføres så personer og omgivelser ikke udsættes for asbeststøv?
 • Hvilke arbejdsmetoder begrænser støvudviklingen mest muligt?
 • Hvordan orienteres de ansatte om de risici, der er ved arbejdet og om arbejdsmetoder?
 • Hvornår og hvor der må spises, drikkes og ryges?
 • Hvilke værnemidler skal anvendes?
 • Hvilke velfærdsforanstaltninger skal være tilstede?
 • Arbejdsstedets indretning og rengøring
 • Hvordan affald skal håndteres?