Hvad er asbest?

Asbestfibre er små og fine og kan selv ved kortvarig påvirkning skade lungerne og forårsage lungekræft og lungehindekræft.

Ved indånding af store mængder af asbest er der risiko for at få asbestose, som også er en alvorlig sygdom.

I 1980 blev det forbudt at anvende asbest og asbestholdige materialer i Danmark, men visse produkter blev anvendt med dispensation frem til ca. 1985.

Hvor er der asbest?

Asbest kan blaqndt andet forekomme i følgende materialer:

Indendørs:

  • Teknisk isolering: kedler, beholdere, pakninger, rør og rørbøjninger
  • Udluftnings/ventilationsrør
  • Jordledninger
  • Fjernvarmekanaler
  • Omkring gasradiatorer
  • Beklædningsplader til vægge og lofter
  • Gulvbelægninger og klæbemasse
  • Brandsikring

Udendørs:

  • Tagplader i form af Eternit bølge- og skiferplader
  • Lette facader og murafdækninger.