Arbejdsskadeanmeldelse

Kontakt arbejdsgiver og sikkerhedsrepræsentant, når der sker en arbejdsulykke.

Når skaden har medført uarbejdsdygtighed i mindst 1 dag, ud over den dag ulykken skete, skal arbejdsgiveren anmelde ulykken til Arbejdstilsynet.

Anmeldelsen skal ske senest 9 dage efter ulykken. I tilfælde af alvorlige arbejdsulykker skal arbejdstilsynet dog straks orienteres telefonisk.

Virksomheden skal anmelde på en standardblanket med påtrykt vejledning og medarbejderen vil ofte blive bedt om at beskrive ulykken i ord og evt. via en tegning.

Anmeldelse af skade

Når arbejdsgiveren anmelder skaden skal:

  • Grøn side sendes til Arbejdstilsynet.
  • Blå side til behandlende læge og derefter til forsikringsselskab.
  • Rosa side er til virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Husk kopi heraf til sikkerhedsrepræsentant.
  • Grå side er til skadelidte.

EASY

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan man tilmelde sig EASY Elektronisk Anmelde SYstem til anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser på internettet.

I EASY kan en virksomhed bl.a.:

  • Anmelde arbejdsskader til et forsikringsselskab, Arbejdstilsynet/Arbejds- skadestyrelsen
  • Oprette og vedligeholde brugere og stamdata om virksomheden
  • Oprette og gemme kladder til senere anmeldelser
  • Se tidligere elektronisk indsendte anmeldelser

For at kunne bruge EASY skal virksomheden være tilmeldt.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50