Alenearbejde

Alenearbejde er, når man arbejder uden kollegaer. Alenearbejde kan være både fysisk og psykisk belastende og kan medvirke til stress og kan på sigt medvirke til mere alvorlige helbredsproblemer.

Problemer:

Alenearbejde forekommer oftest ved service-/spjældarbejde og problemerne opstår typisk, hvis man stilles overfor krav, som man ikke er i stand til at opfylde. Dette kan eksempelvis være problemer såsom:

  • Problemer med kunden, såsom besvær eller konflikt med en kunde.
  • Faglig usikkerhed ved løsning af nye og uvante opgaver.
  • For stort arbejdspres for eksempel hvis en opgave kræver længere tid end beregnet.

I disse situationer mangler installatøren måske en kollega eller en leder til at dele problemerne med. En kolllegas eller en leders støtte støtte, erfaringer og faglige viden kan hjælpe installatøren og lette situationen. Ved at kunne dele sine problemer, vil man fremover være bedre rustet til at tackle lignende situationer/ arbejdsopgaver.

Alenearbejde opleves ikke altid negativt. Mange ser det som en frihed. Alligevel har nogle medarbejdere ind imellem problemer med alenearbejde. I disse tilfælde er det vigtigt, at firmaet og kollegaerne træder til, ligesom man selv må tage initiativer til at løse problemerne og kontakte sit firma.

Det er vigtigt for trivslen/ tilfredsheden ved arbejdet, at det er et godt tilhørsforhold til både firma og kollegaer.

Forebyggelse af farer:

Hvordan kan farerne ved alenearbejde forebygges?

  • Firmaet finder en balance/ varierer opgaverne mellem at arbejde alene og arbejde sammen med kollegaer.
  • Firmaet giver medarbejderen mulighed for at mødes med kollegaer eller ledere ved behov.
  • Medarbejderen har daglig kontakt med kollegaer og ledere.

Firmaet udviser forståelse og værdsætter, at medarbejderen henvender sig, når der er problemer, ikke kun faglige, men også menneskelige