Udgravninger

Arbejde i udgravninger er altid forbundet med en risiko for sammenskridning, da stabiliteten af jorden kan nedsættes af for eksempel regnskyl, tidligere opgravninger, vandårer og belastninger fra eksisterende bygninger, tung transport og lignende.

Det er den respektive arbejdsleders ansvar at gravearbejdet opfylder kravene til lovgivning på området. Arbejdslederen er også ansvarlig for eget gravemateriel, samt for føreren af dette.

En gravemaskine, der eksempelvis bruges som kran, er en mobilkran, med de dertilhørende krav på området. Vær opmærksom på eventuelle specielle krav til anhugningsgrejet.

Arbejdet i udgravninger skal ledes af en erfaren person på området. Ved udgravninger uden afstivning skal siderne have et anlæg, så skred ikke kan forekomme. Siderne skal være jævne og fri for store sten.