Trafikerede områder

Afmærkning af arbejdssted

Når der skal tages stilling til hvilken afmærkning, der skal bruges i en given situation, er der mange hensyn, man skal overveje. Nogle af de væsentligste er beskrevet nedenfor.

  • Arbejdets art: stationært eller bevægeligt. (Arbejde under en dags varighed betegnes normalt som bevægeligt arbejde)
  • Arbejdets fysiske udstr ækning (størrelsen af indskrænkningen)
  • Vejens forløb (bakket, kurvet, oversigtsforhold)
  • Trafikkens sammensætning og intensitet (lastbiler, personbiler, bløde trafikanter mv.)

Til forvarsling benyttes som regel tavle A39 ”vejarbejde”, eventuelt suppleret med A43 ”indsnævret vej” eller E16 ”vognbaneforløb”, eventuelt med afstands– eller strækningsangivelse på undertavle. Denne forvarsling kan undtagelsesvist suppleres med gult blinksignal (Z93).

For at sikre arbejdsstedet, kan man bruge N42 ”kantafmærkningsplader” eller O43 ”spærre-bom”.

Sikring af arbejdsstedet

  • Afmærke arbejdsområdet ved skiltning, advarselsblink i henhold til gældende krav
  • Brug arbejdstøj som opfylder kravet om afmærkning af personer, det vil sige minimum klasse 3 beklædning for medarbejdere, der jævnligt opholder sig uden for afspærringen og minimum klasse 2 beklædning for medarbejdere der lejlighedsvis kommer udenfor afspærringen. Klasse 1 arbejdstøj må ikke benyttes ved arbejde i trafikken
  • Sikre arbejderne mod påkørsel ved afspærring/ trafikværn. Kan trafikværn ikke etableres, kan man eventuelt placere servicebilen som afskærmning mod påkørsel
  • Afmærkningen skal kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange per arbejdsdag og mindst 1 gang på øvrige dage

Efter endt arbejde fjernes al afmærkning fra arbejdsstedet. Dette er vigtigt for at opretholde respekten for afmærkning i fremtiden.