Retningslinjer

Virksomhedens telefoner må udelukkende benyttes til erhvervsmæssige samtaler.

Ved afholdelse af ferie skal telefoner opbevares på virksomheden.

Uge- og arbejdssedler

Ugesedler skal hver fredag ved arbejdstidsophør afleveres.

Det henstilles, at der er stor opmærksomhed på at få udfyldt arbejdssedlerne rigtigt og løbende.

Husk at få alle materialer noteret!

Alkohol

Det er ikke tilladt nyde alkohol i arbejdstiden, da dette kan påvirke virksomhedens gode forhold til kunderne.

Desuden stiller virksomheden krav om overholdelse af færdselsloven i arbejdstiden.

Opbevaring af materiel og materialer

Af hensyn til tyveri henstilles det, at al materiel og alle materialer, stilles ind i materialecontainere eller i forsvarligt aflåselige rum ved arbejdstids ophør. Her tænkes på alt fra stiger og håndværktøj til alle materialer.

Al indkøb af materiel sker på ordrenummer. Ved eventuelle mangler rettes straks henvendelse til kontoret.

Indkøb af værktøj sker primært af kontoret eller efter forudgående aftale.