Tekniske installationer

Når man arbejder på tekniske installationer i en svømmehal med vedligehold, reparation eller påfyldning af kemikalier er der visse forholdsregler man skal tage.

Selvom arbejdsopgaven ikke kræver direkte kontakt med kemikalierne i doseringsanlægget, er der risiko for at blive udsat for disse eller værre endnu, bliver dampene en utilsigtet sammenblanding af svømmebadets kemikalier.

Specielt skal man være opmærksom på sammenblanding af klorholdige kemikalier og syre, da der her vil udvikles stærkt giftige klorgasforbindelser.

Kemikalier der anvendes i en svømmehal er farlige kemiske stoffer og kan forvolde alvorlig personskade ved indånding af dampe eller ved direkte kontakt med hud eller øjne.

De farligste kemiske stoffer:

  • Klorgas, klorin mm
  • Saltsyre
  • Natriumhydroxid (kaustisk soda)
  • Diverse tilsætningsmidler

Reparation, vedligehold og betjening af kemikalieanlæg må derfor foregå på en sikkerheds– og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Der skal foreligge skriftlige specifikationer for anlægget og produkterne. Mangler disse skal man rette henvendelse til fabrikanten eller ejeren for at få dem på plads før arbejdet påbegyndes.

Når der skal arbejdes på tekniske installationer i en svømmehal, skal der være egnede værnemidler til stede.

Dette kan dreje sig om, beskyttelsesbriller, handsker og friskluftforsynet åndedrætsværn, eventuelt gasmaske med filter af typen A2B2E2P3.

Bruserummet kan, hvis det ligger nær ved arbejdsstedet, anvendes som nødbruser.

For yderligere hjælp og vejledning kan El– og VVS Branche BST kontaktes.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50