Støvfjernelse

Støv udvikles når der bores, hugges, slibes, skæres eller der på anden måde sker en bearbejdning af byggematerialer såsom beton, mørtel, letbeton, mursten, eternitplader, tegl, granit med mere.

Farligt kvartsstøv

Kvartsstøv udvikles specielt ved skæring og boring i beton, idet beton indeholder betydelige mængder kvarts, mens kvartsindholdet i mursten er noget mindre (dog ikke ufarligt).

Noget af støvet er så finkornet, at det kan trænge helt ned i lungernes forgreninger.

Mennesker, der udsættes for kvartsholdigt støv, har risiko for at udvikle sygdommen stenlunge (silikose).

Kvarts står af den grund på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

Undgå støvudvikling

Brug det værktøj, der støver mindst. Vælg for eksempel diamant boring ved gennemføringer (vådboring).

Kan støvudvikling ikke undgås

  • Benyt sug på alle håndværktøjer. Støvet skal fjernes ved kilden
  • Inddæk områder, så støvet ikke spredes
  • Rengør arbejdsområdet. Brug altid støvsugning eller vådfejning hvor støvsugning ikke er praktisk muligt
  • Sikr dig at støvsugeren er udstyret med et filter, som kan tilbageholde kvartsstøv
  • Brug handsker og støvafvisende arbejdstøj
  • Benyt åndedrætsværn - minimum P2-filter. Bemærk, at det er vigtigt at anvende åndedrætsværnet hele tiden, mens arbejdet foregår. Tages åndedrætsværnet af bare et øjeblik, nedsættes den beskyttende effekt betydeligt
  • Støvbelastningerne nedsættes ved regelmæssig og almen rengøring på byggepladsen

Du bør være opmærksom på, at støv fra andre håndværkeres arbejde også udgør en risiko.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50