Arbejde på stiger

En væsentlig del af arbejdsulykkerne sker i forbindelse med stigearbejde. Desuden er stigearbejde en belastning for kroppen.

 • Brug godkendte stiger, der er mærket EN 131 eller DS/INSTA 650.
 • Brug fodmand eller fastgørelse foroven, når stigen er over 5 m.
 • Stiger, der benyttes som adgangsvej, skal fastgøres forsvarligt og rage mindst 1 meter op over adgangsstedet
 • Anbring ikke stiger foran døre, porte eller lignende, medmindre disse er sikret i åben tilstand, låst eller bevogtet
 • Kun stigearbejde af kortere varighed og maksimum 1/3 af arbejdsdagen, opdelt i perioder af maksimum 30 minutter
 • Benyt hensigtsmæssigt fodtøj med blød og skridsikker sål
 • Ved stigearbejde skal værktøjet let kunne betjenes med én hånd og byrder skal være lette og let håndterlige
 • Under arbejde på stiger må man ikke komme stigens top nærmere end stående på tredjeøverste stigetrin
 • Maksimal arbejdsafstand er en armslængde fra stigevangen
 • Stiger skal opsættes på et godt og fast underlag og med den rigtige hældning - normalt 60 – 70 grader.
 • Stigen skal jævnligt kontrolleres for skader og mindst én gang om året kontrolleres af en sagkyndig
 • Metalstiger eller træstiger med fritliggende metalforstærkning må ikke anvendes, hvor der er fare for berøring med strømførende ledninger

Træstiger må kun males på udvendig side af vangerne