Stalde - arbejde i stalde

Når der arbejdes i stalde, er det ofte på ventilationskanaler og lofter.

Det vil dermed sige steder, hvor der findes store mængder gammelt støv, der indeholder bakterier, mikroorganismer, svampe og svampesporer. Derfor er det specielt vigtigt at beskytte sine åndedrætsorganer, men øjne og hud kan også blive påvirket af støv, hvorfor det ligeledes er vigtigt at beskytte disse.

Generne fra indåndet staldstøv kan variere fra irritation i næse og svælg til svære åndedrætsproblemer. Nogle mennesker tåler ikke de proteinstoffer, der er i støv fra enten dyrene eller skimmelsvampe og kan få svære astmatiske anfald.

Gener ved øjen– og hudkontakt kan være irritation og kløe.

Man kan opnå effektiv personlig beskyttelse ved at anvende et godt åndedrætsværn med støvfilter P3, engangsdragt og eventuelt handsker og beskyttelsesbriller.

God hygiejne i forbindelse med stald arbejde er vigtig, da det kan bryde smittevejen for bakterier, som kan give mavepine.

Under normale driftsforhold i stalde, forekommer der ikke gasser i så store mængder, at det kræver særlige foranstaltninger.

For nogle mennesker kan ammoniakdampe dog være meget generende selv i ganske små koncentrationer og da vil et åndedrætsværn med K2 filter kunne afhjælpe generne. Et kombinationsfilter med støvfilteret siddende yderst vil da være at foretrække.

Ved driftsforstyrrelser som pludselig bevægelse i gylle eller svigtende udsugningsanlæg, kan der frigives så store mængder gasser, at det er nødvendigt at anvende åndedrætsværn.

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50