Spændingsløst

Dette afsnit handler om arbejde på installationer og tavler.

Spændingsløst/nær ved spænding

Arbejde på installationer deles op i spændingsløst arbejde, arbejde nær ved spænding og arbejde under spænding (L-AUS).

Ansvarlig person

Der skal være udpeget en ansvarlig person, der har det direkte ledelsesansvar for arbejde på installationer. Den ansvarlige person skal sikre sig, at alle bestemmelser er overholdt og alle medarbejdere på opgaven er instrueret.

Et tilstrækkeligt antal af medarbejderne skal have haft træning og information, så de kan yde førstehjælp ved el-ulykker.

Al kommunikation skal foregå ved skrift eller tale. Håndsignaler eller forudgående aftaler er ikke tilladt.

Arbejde spændingsløst

Personale

De, der skal udføre arbejdet, skal have nødvendig instruktion omkring anlægget og arbejdet, så risikoen kan vurderes og sikkerhedsforanstaltninger iværksættes.

Adskillelse

Der skal foretages adskillelse alle steder, hvorfra installationen eller dele heraf kan sættes under spænding.

Sikring mod indkobling

Der skal sikres mod utilsigtet indkobling ved at bruge hængelås, fjerne sikringer, demontere ledninger eller adskille lasker. Alle steder hvor der foretages adskillelse, skal det tydeligt være markeret med et skilt.

Kontrol af spændingsløs tilstand

Man skal foretage en grundig spændingstest af hele arbejdsområdet, så man ikke bliver overrasket af en fremmed spænding. Måleinstrumenter skal være sikre, egnede og kontrollerede.

Ophævelse af sikkerhedsforanstaltninger

Ingen sikkerhedsforanstaltning må ophæves før alle, der er beskæftigede med det pågældende arbejde, er gjort bekendt hermed. Kun den medarbejder, der er ansvarlig for det pågældende arbejde, må fjerne skiltning. Alle skal klart og tydeligt være informeret om, at arbejdsområdet igen bliver gjort spændingsførende.

Arbejde nær ved spænding

Er man nærmere end 50 cm. fra en uindkapslet installation, skal der tages sikkerhedsmæssige forholdsregler, der sikrer mod berøring af spændingsførende dele.

Området bør være afmærket med for eksempel bånd eller skiltning. Montøren skal overholde samme regler som ved arbejde under spænding (L-AUS).

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50