Sikkerheds- og miljøpolitik

Alt arbejde skal tilrettelægges på en fornuftig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og gerne i samarbejde med vores kunder og egen sikkerheds organisation. Intet arbejde, hvor liv, ære eller velfærd sættes på spil, må udføres.

Formålet med denne sikkerhedsguide er at oplyse om de faktorer, der er af grundlæggende betydning for at forebygge skader på medarbejdere, bygninger og miljøet og i sidste instans undgå ulykker.

”Hændeligt uheld” er en ofte anvendt undskyldning eller forklaring på sjusk, sløseri eller ubetænksomhed. Når der sker uheld, har det ofte ubehagelige følger for den, det går ud over. Enkelte gange kan følgerne være katastrofale for den tilskadekomne.

Det er firmaet, der skal gå i spidsen, men uden medarbejdernes medvirken og engagement hjælper sikkerhedsaktiviteterne ikke meget. Kun ved fælles hjælp og indsats kan vi gennemføre dagligdagen uden uheld.

Tag ansvar

Websiden er til rådighed til alle ansatte, der i kortere eller længere perioder er beskæftiget i virksomheden. Det er den enkeltes pligt at være fortrolig med og overholde de bestemmelser og retningslinier, der er angivet heri. Er du i tvivl, så spørg din sikkerhedsrepræsentant for en sikkerheds skyld.

Du er selv den bedste til at varetage din sikkerhed. Derfor skal du sørge for at overholde arbejdsmiljøreglerne til glæde for dig selv, din familie og dine kollegaer.

Sikkerhedsorganisation: Børge K Pedersen, Henrik Heegaard

Sikkerhedsleder: Henrik Heegaard

Sikkerhedsrepræsentant: Henrik Heegaard

KONTAKT OS

70 23 08 18

info@sinus-installation.dk
faktura@sinus-installation.dk

ADRESSE

Sinus Installation A/S
Bohrsvej 5
8600 Silkeborg
+45 70 23 08 18
+45 28 44 19 50

 


Sinus Installation A/S
Rudolfgårdsvej 1A
8260 Viby J
+45 70 23 08 18
+45 25 35 49 37

 


Kjellerup El A/S
Vestergade 24
8620 Kjellerup
+45 86 88 11 60
+45 28 44 19 50