Brandovervågning

erhverv sikring brandovervågning

Med et automatisk brandalarmanlæg (ABA) får du optimal beskyttelse mod de katastrofer, en brand kan påføre personer, bygninger og inventar. Det gælder alt fra ældrecentre, institutioner og hoteller til industri- og erhvervsvirksomheder, samt kontorer.

Vi hjælper med at definere de konkrete behov og etablerer herefter det anlæg, der effektivt sikrer din arbejdsplads. Det handler blandt andet om, at alarmen går tidligst muligt, så rednings- og slukningsarbejdet kan begrænse skaden mest muligt.

Systemet kan sammensættes helt efter eget ønske og med ekstra faciliteter såsom automatisk slukningsanlæg og automatisk lukning af branddøre (ABDL anlæg).