Landbrugsi nstallationer

erhverv el installation landbrugsinstallationer

Vi har stor erfaring med at skabe sikre løsninger til landbruget lige fra sikre installationer til energibesparelser.

Ved landbrugs installationer skal der tages hensyn til bedriftens dyr. Ligeledes skal installationerne beskyttes mod angreb fra gnavere og andre skadedyr.

Moderne landbrug er store enheder med et stort energiforbrug. Derfor kan det give god mening at installere f.eks. vindmølle- og solcelleanlæg.

Det er også vigtigt for dyrevelfærden og dyrenes overlevelse, at der er driftssikkerhed på ventilationsanlæg, køleanlæg og malkeanlæg. Derfor er der behov for generatoranlæg, der kan forsyne anlæggene ved strømsvigt.

Derudover kan vi tilbyde hjælp med ansøgninger om tilskud til energibesparelser og el-sikkerhedsattester til forsikringsselskaber.