Bygningsautomation

erhverv el installation bygningsautomation


Der er næsten uanede muligheder for at bruge bygningsautomation og styringsautomation i virksomheder. Vi er klar til at rådgive dig om de bedste løsninger, der skaber sikkerhed, komfort og god økonomi.

  • Sluk lyset, når der ikke er nogen i rummet
  • Giv rengøringen besked om kun at rengøre de rum, som har været anvendt
  • Dæmp lyset, når der er sollys nok

  • Start ventilation, når CO2 niveauet bliver for højt
  • Sluk for varmen, hvis vinduer åbnes
  • Se om samtlige døre og vinduer er lukket, når bygningen forlades

Vi har vores erfaring fra industriautomation, som teknologisk er længere fremme end bygningsautomationen. Vi anvender også standarder som KNX, LON og DALI.