Motorstyringer

erhverv automation motorstyring

Vi bygger, reparerer og servicerer motorstyringer til små og store maskiner og står for både dimensionering og projektering.

Vi har gode erfaringer med at opbygge nye motorstyringer i samarbejde med maskinbyggere og i tæt dialog finder vi frem til de ønskede og relevante funktioner og dimensioner.

Gamle motorstyringer kan ligeledes opdateres, så de bliver tidssvarende. Vi kan for eksempel optimere til energibesparelse ved at kombinere tænd/sluk med regulering af hastighed ved indbygning af frekvensomformer.

Ved opgaver, hvor der kræves høje hastigheder og stor præcision, anbefaler vi servostyring. Vi kan indbygge servostyring i nye maskiner og udskifte gamle motorstyringer med servostyring for at give maskinen nyt liv.